Installation av laddstation för företag

Förenkla vardagen för kunder och medarbetare

Vi hjälper till att etablera laddstrukturen på företaget. Att erbjuda kunder eller medarbetare möjlighet att ladda bilen har ett stort värde.

Hur går en installation till?

För att gå i mål med en laddlösning behöver en del först redas ut vad avser ägarskap, nyttjanderätt m.m. Det vanligaste är att upphandlingen av en lösning gentemot oss sker med fastighetsägaren. Det är dock nödvändigt att hyresgästens behov av laddning på jobbet är specificerat. Evconnect kan assistera i denna process för att säkra att teknisk lösning, brukarnas behov och fastighetens förutsättningar tillgodoses.

Uppstartsmöte

Ett möte hålls med representanter från oss och er. Det behöver inte vara mer formellt än att vi ringer vederbörande för en diskussion.

Platsbesök

Nästa milstolpe är att lösningen tekniskt specificeras efter behov och förutsättningar. Ett platsbesök är nödvändigt.

Projektbeskrivning

Vi sammanställer en tydlig projektbeskrivning inklusive offert så att ni kan ta ställning och känna er trygga med förväntad leverans.

Installation

Går ni vidare från föregående steg medför det att arbetet beställs och planeras i tid samt utförs av projektledare, tekniker och elektriker.

Driftsättning

När installationen är klar är det dags att säkerhetstesta utrustning, konfiguration och kommunikation för överlämning.

6

Uppföljning

Vi har alltid kontinuerliga avstämningar med er hur det fungerar samt diskuterar eventuella behov och önskemål.

Målsättning

Målsättning med laddlösning styr dess slutliga utforming. Det finns ett flertal olika ambitioner med en laddlösning beroende på kundens verksamhet. Det kan handla om att driva trafik till närliggande kommersiell verksamhet genom att erbjuda attraktiva parkeringsplatser med laddmöjlighet. Ambitionen kan vara att tjäna pengar på att erbjuda elbilsladdning. Det kan handla om en arbetsförmån för kontorsarbetare med tjänstebil och det kan också vara en central del för driften av en verksamhet.

Bidrag upp till 50%

Det statliga bidraget från Naturvårdsverket ges till företag och organisationer.

• Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50% av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt.

• Evconnect kan assistera I hela ansökningsprocessen för att säkra att tillgängliga bidrag kan nyttjas på bästa sätt.

Debiteringslösningar

Välj den eller de debiteringsmetoder som passar för ert behov.

EasyPark

Sveriges och Europas mest använda parkeringsapp.

• Priset per kWh bestämmer ni.

• Vi sköter processen och betalar ut intäkten till er månadsvis.

• Fungerar både med eller utan debitering för parkeringskostnad.

Enkelt & tillgängligt

Skanna QR-koden eller blippa med RFID för att starta laddningen. Vi sköter support och administration. Ni får månadsvis utbetalning för förbrukad kWh.

Fast pris per kWh, spotpris eller spotpriset + marginal. Ni bestämmer vad som passar er.

Månadsdebitering

• Priset för laddning bestämmer ni.

• Laddningen startas genom att ”blippa” kortet mot laddstationen.

• Elbilsföraren får ett digitalt faktura efter önskat intervall.

Kontakta oss

Ring oss för rådgivning 08 - 48 00 14 60 eller skicka ett mail.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy . Användarvillkor gäller.