Installation av laddstation för företag

Laddstationer på arbetsplatsen förenklar vardagen för medarbetarna


Utvecklingen av laddbara fordon har tagit ordentlig fart. I Sverige är den positiva utvecklingen mycket en följd av politiska styrmedel. Det är även ett resultat av att det kommer ut fler och fler eldrivna bilmodeller på den Svenska marknaden och därmed finns det idag modeller i många olika storlekar och prisklasser.

Förutom miljöfördelarna är körupplevelse, låg driftskostnad och låga service kostnader positiva effekter för fordonsägaren och föraren. För tjänstebilsföraren är ett mycket lågt förmånsvärde jämfört med fossildrivna bilar en stor fördel. Att köra på el kostar idag betydligt mindre än om du kör med fossilt bränsle i tanken.Hur går en installation till?För att gå i mål med en laddlösning på jobbet behöver en del först redas ut vad avser ägarskap, nyttjanderätt m.m. Det vanligaste är att upphandlingen av en lösning gentemot oss sker med fastighetsägaren. Det är dock nödvändigt att hyresgästens behov av laddning på jobbet är specificerat. Evconnect kan assistera i denna process för att säkra att teknisk lösning, brukarnas behov och fastighetens förutsättningar tillgodoses.

Steg ett är att uppstartsmöte hålls med vår entreprenadchef samt intressenter/representanter från fastighetsägare och brukare. Det behöver inte vara mer formellt än att vi ringer vederbörande för en diskussion.

Nästa milstolpe och steg två blir att lösningen tekniskt specificeras efter behov och förutsättningar. För detta kan ett platsbesök vara nödvändigt.

Steg tre är att lösningen projekteras av evconnect och offereras.

Steg fyra medför att arbetet beställs och planeras i tid samt utförs.

Steg fem är överlämning och sluttestning.

Steg sex är en uppföljning efter 1 månad för att kolla av hur det fungerar samt diskutera ev. framtida service och driftansvars behov

Målsättning med laddlösning


Målsättning med laddlösning styr dess slutliga utforming. Det finns ett flertal olika ambitioner med en laddlösning beroende på kundens verksamhet. Det kan handla om att driva trafik till närliggande kommersiell verksamhet genom att erbjuda attraktiva parkeringsplatser med laddmöjlighet (typ köpcentrum). Ambitionen kan vara att tjäna pengar på att erbjuda elbilsladdning (typ tank ställe). Det kan handla om en arbetsförmån för kontorsarbetare med tjänstebil (kontor) och det kan också vara en central del för driften av en verksamhet (service verkstad, körskola, budbil, taxi, m.m.).

Olika verksamheter har olika behov för laddningen och det påverkar lösningen kapacitet och nivå av komplexitet.

Bidrag till företag och organisationer


Det statliga bidraget från Naturvårdsverket ges till företag och organisationer för installation av laddningsstationer som används av dem själva. 

Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50% av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddningspunkt.

Tidigare ingick denna typ av laddinfrastrukturstöd i Klimatklivet. I syfte att förenkla har regeringen beslutat om särskilda regler för dessa. Bestämmelserna gäller enligt en ny förordning.

Evconnect kan assistera I hela ansökningsprocessen för att säkra att tillgängliga bidrag kan nyttjas på bästa sätt.

Läs mer om villkoren
Varför välja Evconnect?


EVconnect är den entreprenörer i branschen som startade sin verksamhet först på den Svenska marknaden. Därmed har vi lång erfarenhet av vilken lösning som passar bäst till vilken målsättning man har samt fastighetens/etableringens förutsättningar.

Vi har ett tydligt fokus och det har alltid varit att främja och underlätta ägandet/nyttjandet av laddbara fordon. Vår kund, och den vi vurmar för mest, är elbilsägaren. Målet är att denna skall få en användarvänlig, säker och snygg lösning till en rimlig kostnad. Med detta fokus är vi säkra på att vi även kan leverera lösningar av högsta värde för ägaren av anläggningen. I slutändan är det ju elbilsägaren som kommer nyttja anläggningen. Oavsett ambitionen med lösningen från anläggningsägarens sida finns mycket att vinna på att brukaren av ladd punkterna är nöjda och glada