Nexblue

Charging that meets the needs of today and tomorrow.

Varför Nexblue?


Säker och pålitlig

NexBlue Edge är utvecklad med omfattande säkerhetsfunktioner. SGS i Schweiz utfört inspektion, verifiering, testning och certifiering. Officiellt godkänd av testbyrån TÜV, vilket säkerställer att komponenter följer alla avgörande tekniska och säkerhetsstandarder.

Framtidssäkrad

Ett företag, en produkt. Alla funktioner integrerade utan tredjeparts hårdvara eller mjukvara. Banbrytande funktionalitet nu och i framtiden. Befintlig och kommande funktioner är kostnadsfria.

Användarvänlig

Smidig app och molntjänst som ger dig möjlighet att hantera och konfigurera din laddbox. Med appen har du flexibiliteten att styra laddningen när som helst och var som helst, ställa in smarta laddningslägen, övervaka strömförbrukning i realtid och spåra historiska data.

Smart

Alltid uppkopllad och uppdaterad via Wi-Fi eller 4G eSim med gratis abonnemang. Ladda smart! Schemalägg laddning eller smartladda med Eco Pilot efter spotpriser för lägsta kostnad. Stöd för OCPP. Identifiera dig med NFC, RFID eller appen för att skydda dig mot obhörig laddning.

Lastbalansering och solel

Med effektvakten Zen kan du lastbalansera laddningen för att skydda dina huvudsäkringar. Du kan även nyttja egen produktion från solceller och ladda med solel. Zen kan kopplas upp via Wi-Fi eller nätverkskabel. Om det inte är möjligt kan Zen lastbalansera laddningen via radiovågor med laddboxen.


Svar på vanliga frågor

Lastbalansering kan lösas med Nexblues egen effektvakt Zen som även mäter produktion från solceller och gör det möjligt att ladda med egen solel.

Zen håller koll på fastighetens totala förbrukning och om laddning och övrig förbrukning riskerar att överstiga huvudsäkringarnas storlek sänks laddeffekten för att inte huvudsäkringar ska gå eller överbelastas under längre tid.

Det finns även tredjeparts effektvakter som fungerar med Charge Amps laddboxar för lastbalansering, Enegic.

Den kommande Nexblue Pro kommer att stödja V2G.

V2G-teknologin möjliggör för elbilen att mata energi tillbaka till elnätet. Elbilens batteri kan då fungera som ett energilager och effektresurs.

Teknologin för att använda bilens batteri som en kraftkälla är fortfarande under utveckling och kräver att både bil och laddbox har ISO 15118 implementerat i sig.

Laddboxarna har inbyggd Wi-Fi antenn och kan kopplas upp mot fastighetens trådlösa nätverk. Ett 2.4GHz nätverk är att föredra.

Nexblue Edge kopplas upp via 4G LTE om Wi-Fi-täckning är svag.

Ja, Nexblue Edge har OCPP.

OCPP står för "Open Charge Point Protocol" och är en kommunikationsstandard som används för att möjliggöra kommunikation mellan elbilsladdare och andra system, såsom laddningsnätverk och backoffice-system. OCPP är en öppen standard, vilket innebär att den kan användas av olika leverantörer och tillverkare av laddare, så att de kan kommunicera med varandra och med andra system på ett standardiserat sätt.

Genom att använda OCPP kan laddboxar kommunicera med laddningsnätverk och backoffice-system för att till exempel få information om priser och betalning, starta och stoppa laddning, övervaka laddningsstatus och felmeddelanden, och skicka data om laddningsaktivitet till faktureringssystem.

Nej, Zen kan kopplas upp mot Wi-Fi-nätverk eller med nätverkskabel men skulle dessa alternativ inte fungera kommunicerar Zen med laddboxen via Nexblue RF (radiovågor).