Charge Amps

Simply electrifying

Varför Charge Amps?


Intelligenta och kraftfulla

Charge Amps erbjuder en banbrytande serie laddboxar som inte bara är enkla att använda, utan även intelligenta och kraftfulla. Deras laddboxar integrerar sömlöst uppkopplad teknologi med högpresterande återvunna material och stilren skandinavisk design.

Framtidssäkrade

Genom att fokusera på användarvänlighet har Charge Amps skapat laddboxar som inte bara är lättillgängliga utan också framtidssäkrade för den snabbt utvecklande teknologin inom elbilar. Dessa laddare är utformade för att passa både nuvarande och kommande elbilar och deras behov.

Användarvänliga

En av de mest imponerande egenskaperna är möjligheten att styra och övervaka laddboxen från flera olika plattformar. Med användarvänliga gränssnitt kan du enkelt hantera och övervaka laddningen antingen via bilens egna system, din mobiltelefon eller en dator, vilket ger en enastående flexibilitet och kontroll.

Hållbara

Dessutom är hållbarhet en central del av designfilosofin. Genom att använda återvunna material i kombination med elegant skandinavisk design skapar de laddboxar som inte bara är teknologiskt avancerade utan också miljövänliga.

Kompletta

Laddboxarna representerar en imponerande fusion av användarvänlighet, hållbarhet och framtidssäkerhet och erbjuder en komplett lösning för laddning av elbilar i dagens moderna värld.


Svar på vanliga frågor

Lastbalansering kan lösas med Charge Amps egen effektvakt Amp Guard som även mäter produktion från solceller gör det möjligt att ladda med egen solel.

Amp Guard håller koll på fastighetens totala förbrukning och om laddning och övrig förbrukning riskerar att överstiga huvudsäkringarnas storlek sänks laddeffekten för att inte huvudsäkringar ska gå eller överbelastas under längre tid.

Det finns även tredjeparts effektvakter som fungerar med Charge Amps laddboxar för lastbalansering, Enegic och Pulse.

Laddboxarna Dawn och Aura är förberedda för att stödja V2G.

V2G-teknologin möjliggör för elbilen att mata energi tillbaka till elnätet. Elbilens batteri kan då fungera som ett energilager och effektresurs.

Teknologin för att använda bilens batteri som en kraftkälla är fortfarande under utveckling och kräver att både bil och laddbox har ISO 15118 implementerat i sig.

Laddboxarna har inbyggd Wi-Fi antenn och kan kopplas upp mot fastighetens trådlösa nätverk. Ett 2.4GHz nätverk är att föredra.

Både laddboxarna Dawn och Aura kna kopplas upp via 4G LTE omWi-Fi-täckning är svag.

Det finns även möjlighet att koppla nätverkskabel till laddboxarna för en stabil uppkoppling.

Ja, alla laddboxar har OCPP.

OCPP står för "Open Charge Point Protocol" och är en kommunikationsstandard som används för att möjliggöra kommunikation mellan elbilsladdare och andra system, såsom laddningsnätverk och backoffice-system. OCPP är en öppen standard, vilket innebär att den kan användas av olika leverantörer och tillverkare av laddare, så att de kan kommunicera med varandra och med andra system på ett standardiserat sätt.

Genom att använda OCPP kan laddboxar kommunicera med laddningsnätverk och backoffice-system för att till exempel få information om priser och betalning, starta och stoppa laddning, övervaka laddningsstatus och felmeddelanden, och skicka data om laddningsaktivitet till faktureringssystem.