Installation av laddstation för bostadsrättsförening

Våra paketlösningar

Välj det paket som passar föreningens behov bäst. Vi tar kontakt för frågor om tekniska förutsättningar för installation och kompletterande behov. Installatör från EVconnect genomför platsbesök, sen skickar vi en detaljerad offert när installationen och besiktning är genomförda. EVconnect kan sköta administration och underhåll av anläggningen om så önskas.
 • Enkelt

  För mindre brf:er vars behov är att ladda bilar utan att mäta förbrukning eller begränsa vem som får ladda. Kostnadseffektiv lösning där framtida utveckling av anläggningen inte är så viktig.

 • Välj antal ladduttag

 • 22.792kr
 • 199kr/mån (60 mån)*
 • 43.584kr
 • 382kr/mån (60 mån)*
 • 105.960kr
 • 927kr/mån (60 mån)*
 • Innehåller
 • Easee laddboxar
 • Installation laddboxar
 • 10 användare (RFID)
 • Redovisa förbrukning
 • Lastbalansering
 • Betallösning
 • offert
 • Ordning & reda

  Vem som laddar och när kan styras via webbgränssnitt. Individuell förbrukning kan mätas och rapporteras till den som tar betalt. Installationen inkluderar lastbalasering för att optimera varje inkopplad laddpunkts kapacitet.

 • Välj antal ladduttag

 • 33.600kr
 • 294kr/mån (60 mån)*
 • 61.200kr
 • 535kr/mån (60 mån)*
 • 141.000kr
 • 1.234kr/mån (60 mån)*
 • Innehåller
 • Aura laddboxar
 • Installation laddboxar
 • 10 användare (RFID)
 • Redovisa förbrukning
 • Lastbalansering
 • Betallösning
 • offert
 • Komplett

  Elbilsladdning som tjänst. Efter installation är klar utifrån anläggningens möjligheter och behov sköter vi service, underhåll och administration. Anläggningen är framtidssäkrad, användarnas förbrukning loggas och vi hanterar betalning.

 • Välj antal ladduttag

 • 37.600kr
 • 329kr/mån (60 mån)*
 • 65.200kr
 • 570kr/mån (60 mån)*
 • 145.000kr
 • 1.269kr/mån (60 mån)*
 • Innehåller
 • Aura laddboxar
 • Installation laddboxar
 • 10 användare (RFID)
 • Redovisa förbrukning
 • Lastbalansering
 • Betallösning
 • offert


* Beräknat på 5% finansiell kostnad och 50% bidrag från Naturvårdsverket.
Ordning & reda kan kompletteras med service, underhåll och administration.
Komplett kan kompletteras med service och underhåll.

Val av laddlösning


Nuvarande och framtida behov är viktigt att överväga, t.ex. om 5 år. Hur många uppskattas vilja ladda en bil nu och längre fram? Önskar föreningen mäta enskilda medlemmars förbrukning eller räcker det med en schablonkostnad? Ska service och administration hanteras av föreningen, eller av extern part? Evconnect bistår gärna om det behövs. Vill föreningen finansiera laddlösningen, eller behövs extern finansiering? EVconnect erbjuder leasing via partner.

Laddbox hemma behöver i regel inte ha hög effekt. Ofta kan man ladda under natten. Installera hög effekt kan medföra onödiga kostnader för tex uppsäkring av anläggning eller högre pris för utrustningen. Överväg om latstbalasering är ett alternativ för att undvika ökat effektbehov.

Klimatklivet och villkor


Naturvårdsverket finansierar 50% av en förenings kostnader för att installera laddlösning för bilar. Ansökan görs i två steg. Först ansöker man om bidraget (där en uppskattad kostnad anges). Med ett godkännande på ansökan kan föreningen sedan en begära utbetalning på halva kostnaden när installationen är utförd. Läs vidare och ansök på Naturvårdsverkets sajt.

Läs mer
Finansieras av användare


Inte sällan väljer en bostadsrättsförening eller samfällighet att brukarna av en den installerade laddlösningen finansieras av dem som använder den. Har föreningen inte pengar att genomföra investeringen kan EVconnect bistå med leasinglösning via partner. Detta anges då vid beställning. Kostnaden för installation hanteras oftast på ett av följande sätt:

Alternativ 1 – föreningen bekostar laddbox och installation, detta finansieras sedan genom ett hyrestillägg eller en högre parkeringsavgift inklusive kostande för elen.

Alternativ 2 – den boende betalar för laddboxen och installation efter godkännande av föreningens styrelse. Elförbrukningen betalas tex per månad baserat på förbrukning.

Debitera förbrukning


En BRF eller samfällighet ta ett schablonbelopp för del el som används, eller mäta brukarens faktiska förbrukning via en RFID-bricka som identifierar vem som laddar och hur mycket. EVconnect kan hantera administrationen och betalning av båda lösningarna.

Laddstationer


AURA är en laddbox med två uttag som kan ladda 2 x 22 kW samtidigt. Självklart går det att ställa in valfri laddström om man har en installation som inte klarar av den maximala strömstyrkan.
AURA kan lastbalanseras för att ingå i större installationer och då dynamiskt allokera ström för optimalt utnyttjande.

Läs mer om aura

Easee Charge är en liten och kraftfull elbilsladdare som passar alla företag och BRF:er. Den är utvecklad och producerad i norge för elbilsladdning i nordiskt klimat. Helt dynamiskt anpassar sig laddboxen efter era kriterier och låter er ladda el- eller hybridbil på både 1- & 3-fas från 1,4-22kW.

Läs mer om Easee Charge

Laddstolpe är anpassad för det svenska klimatet och passar utmärkt i bostadsområden och vid arbetsplatser med gemensam parkering. Laddstolpen uppfyller den rekommenderade säkerhetsnorm och standard som krävs. Den är tillverkad i plåt och aluminium för att tåla tuffa tag. Inuti finns en personskyddsbrytare typ B (kombinerad säkring och jordfelsbrytare) monterad på DIN-skena. 

Läs mer om laddstolpar


Evconnect


EVconnect är den entreprenörer i branschen som startade sin verksamhet först på den Svenska marknaden. Därmed har vi lång erfarenhet av vilken lösning som passar bäst till vilken målsättning man har samt fastighetens/etableringens förutsättningar.

Vi har ett tydligt fokus och det har alltid varit att främja och underlätta ägandet/nyttjandet av laddbara fordon. Vår kund, och den vi vurmar för mest, är elbilsägaren. Målet är att denna skall få en användarvänlig, säker och snygg lösning till en rimlig kostnad. Med detta fokus är vi säkra på att vi även kan leverera lösningar av högsta värde för ägaren av anläggningen. I slutändan är det ju elbilsägaren som kommer nyttja anläggningen. Oavsett ambitionen med lösningen från anläggningsägarens sida finns mycket att vinna på att brukaren av ladd punkterna är nöjda och glada