Installation laddbox av behörig elektriker

Så går det till

Du beställer installation av laddbox
Installatören får din order och kontaktinformation
Installatören kontaktar dig och bestämmer datum för installation
Installationen genomförs på bestämt datum

Betyg från kunder

Baserat på 17 omdömen Write a review

Installation laddbox

549000
Godkänd för Ladda hemma stödet
2 745 kr

efter bidrag


OBS! Laddbox ingår inte. Du köper till en laddbox från vår shop.

Grundförutsättningar:

 • Du äger bostaden/byggnaden där laddboxen kommer att installeras. Alternativt har du ett godkännande från fastighetsägaren.
 • Fastigheten där laddboxen ska installeras är korrekt ansluten till elnätet med tre faser och minst 20 A i huvudsäkring.
 • I standardinstallationen ingår upp till 10 meters kabeldragning mellan elcentralen och laddboxens placering.

Standardinstallationen inkluderar och förutsätter:

 1. Köparens el-central har plats och kapacitet för en personskyddsbrytare.
 2. Installatörens körsträcka inte överstiger 50 km.
 3. Det inte behövs borras fler än två (2) hål genom vägg och att det inte behövs mer kabel än 10m. 
 4. Markarbete inte behövs – ingen kabeldragning i mark. Om kabeldragning i mark krävs står kund för nedgrävning av tomrör. 
 5. Laddboxen kan väggmonteras.
 6. I standardinstallationen ingår en personskyddsbrytare – 16A. 10 m kabel – 5x2,5 mm2 (vi drar alltid fram kabel för 3-fas även om boxen endast hanterar 1-fas).
 7. Baserat på bilmodell och förutsättningar i fastigheten ges guidning för placering av sin Halo.
 8. Testning och driftsättning av produkten.
 9. Hjälp vid uppkoppling av produkten till kunds WIFI accesspunkt samt att komma igång med webportalen – my charge space.

Du har kanske funderingar om informationen och villkoren för att installera en laddbox hemma. Vi hjälper dig att reda ut begreppen!

Vad innebär en installation av laddboxen?

För att uppfylla de krav som gäller för en säker installation måste en laddbox skyddas av separata säkringar och en egen jordfelsbrytare. I vår standardinstallation sätter vi alltid en så kallad personskyddsbrytare, som är en kombinerad säkring och jordfelsbrytare.

I moderna elcentraler är automatsäkringarna placerade i moduler. Beroende på hur centralen är uppbyggd kan det vara möjligt att sätta personskyddsbrytaren i centralen. Personskyddsbrytaren motsvarar fyra enkla säkringar i bredd.

I elcentraler av äldre modell finns säkringarna istället som så kallade “proppar”.

Finns det inte plats i elcentralen eller är den av äldre modell kan personskyddsbrytaren placeras som en separat enhet intill centralen. Om detta behövs, medför det en extra kostnad enligt gällande prislista.

Vad innebär en fast installation?

Laddboxen måste installeras direkt i fastighetens elcentral/gruppcentral. Detta får endast göras av en behörig installatör. Installationen kan aldrig göras på en trefashandske/trefasuttag, då det ej blir en Mode 3-installation vilket är ett krav.

Hur hittar jag min elcentral?

Din huvudcentral sitter vanligtvis i fasadmätarskåpet på husets utsida. Här sitter din mätare och fastighetens huvudsäkring. Härifrån matas huset med el som fördelas via din undercentral, även kallad gruppcentral, proppskåp eller helt enkelt elcentral. Detta är bostadens elektriska hjärta och finns placerad inomhus. Personskyddsautomaten till laddboxen kan placeras i såväl huvudcentral som undercentral, så länge den placeras efter fastighetens mätpunkt. Vid installationen av din laddbox kommer du överens med installatören var det är mest lämpligt att utrustningen placeras i just din fastighet.

När behövs en uppsäkring av huvudsäkringen?

En förutsättning för att installationen av laddboxen kan genomföras är att fastighetens huvudsäkring är minst 20 A. Rekommendationen för storleken på huvudsäkringen är dock beroende på hur mycket kapacitet som går åt till fastighetens övriga elinstallationer samt hur mycket effekt du vill få ut av din laddbox. I många fall kommer vi rekommendera en uppsäkring till minst 20 A. Uppsäkringen av elcentralen sker i samband med installationsbesöket mot en tillkommande kostnad, se prislista. Uppsäkringen medför utöver arbetet i din elcentral en förhöjd abonnemangsavgift till ditt elnätsbolag.

Om du redan inför installatörens besök vet att en uppsäkring ska ske förbered följande: namn, adress och personnummer till den elabonnemanget står på, anläggnings-id (börjar alltid med 735999….. och finns att hitta vid elmätaren eller på din elfaktura), mätarnummer (finns på mätaren i fasadmätarskåpet), samt en kopia på din senaste elfaktura. Om du har en leverantör på elabonnemanget och en annan på elförbrukningen, behövs en kopia på båda fakturorna.

Hur ser kabeln ut och hur stort är hålet i husväggen?

Kabeln som dras från din elcentral till laddboxen är 10-15 mm i diameter och vanligtvis vit. Den dras längs med fasaden och sätts fast med kabelklammer. Om håltagning i fasaden för genomföring av kabeln behövs blir hålet inte mycket större än diametern på kabeln.

Kan jag få min kabel nedgrävd?

I standardinstallationen ingår endast kabeldragning ovan mark. Vill du att kabeln ska vara nedgrävd på någon del av kabelns sträckning, måste du själv göra det förberedande arbetet med att gräva ett 60 cm djupt dike och lägga kabelrör. Kabelröret ska ha en diameter på 50 mm och dragtråd ska finnas. Kabelrör med dragtråd är alltid gula och finns att köpa i välsorterade byggvaruhus.

Det kommer att bli en tillkommande kostnad för det jobb installatören behöver utföra med markförlagd kabel, enligt gällande prislista.

Vad är skillnaden på en 1-fas och en 3-fas installation och hur påverkar det laddeffekten?

I ett vanligt hushållsuttag laddar man på 1 fas med 10 Ampere, det vill säga cirka 2,2 kW. Effekten i laddboxen är framförallt beroende av hur laddboxen installeras och hur mycket effekt bilens ombordladdare kan ta emot. Installationen av laddboxen i hemmets elcentral kan ske på 1 eller 3 faser och laddboxen ställs då in för 1-fas respektive 3-fas-laddning med amperestyrka mellan 10 A och 32 A. Vid en installation på 1 fas blir exempelvis den maximala laddeffekten 3,7 kW med 16 A. Vid en installation på 3 faser blir den maximala laddeffekten 11 kW med 16 A och upp till 22 kW med 32 A. I dagsläget kan många laddbara bilar enbart ta emot 3,7 kW. Vi kommer vid samtliga tillfällen där hemmets elcentral tillåter det ändå installera laddboxen på 3 faser och därmed förbereda för framtidens bilar och högre laddhastigheter.

Behöver jag och min bil vara på plats under installationen?

Du behöver vara hemma och ta emot installatören och finnas på plats under hela installationen. Däremot behöver inte någon laddbar bil finnas på plats, då installatören testar laddboxen med hjälp av ett testverktyg.

Behöver du hjälp att hitta rätt produkt för din bil? Använd produktguiden!