Laddstationer för företag: Så fungerar det

Laddstationer för företag: Så fungerar det

Att erbjuda laddstationer för elbilar vid företag har blivit allt viktigare i takt med den ökande populariteten av elbilar. Att kunna erbjuda kunder och medarbetare möjlighet att ladda sina bilar bidrar inte bara till en grönare miljö utan kan också vara en viktig konkurrensfördel. Här går vi igenom hur processen för att installera laddstationer för företag ser ut och vilka fördelar det kan innebära.

Varför installera en laddstation?

Att installera en laddstation vid företaget har flera fördelar. För det första bidrar det till företagets miljöprofil genom att stödja övergången till elbilar. För det andra kan det öka kundlojaliteten och medarbetarnöjdheten genom att erbjuda en bekväm tjänst. Slutligen kan det också vara en potentiell inkomstkälla om företaget väljer att ta betalt för laddningen.

Hur går en installation till?

Att installera en laddstation för företag innebär flera steg, från initial planering till uppföljning efter installation. Här är en översikt över de viktigaste stegen i processen.

Uppstartsmöte

Det första steget är ett uppstartsmöte där representanter från företaget och leverantören av laddstationen möts. Detta möte kan vara enkelt och informellt, som ett telefonsamtal, där man diskuterar behov och förutsättningar.

Platsbesök

Nästa steg är ett platsbesök där tekniska detaljer specificeras. Detta är en viktig milstolpe då man ser över de fysiska förutsättningarna och behovet på plats. Här kan man också identifiera eventuella hinder och möjligheter som kan påverka installationen.

Projektbeskrivning

Efter platsbesöket sammanställer leverantören en projektbeskrivning inklusive en offert. Denna beskrivning ger en tydlig bild av vad som kommer att levereras, vilka kostnader som är förknippade med projektet och en tidsplan för installationen.

Installation

När företaget godkänner projektbeskrivningen går man vidare till installationsfasen. Arbetet planeras och utförs av projektledare, tekniker och elektriker. Det är viktigt att installationen genomförs enligt plan för att minimera störningar i den dagliga verksamheten.

Driftsättning

Efter att installationen är klar testas utrustningen för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Detta inkluderar säkerhetstester, konfiguration och kommunikationstester. När allt är godkänt överlämnas laddstationen till företaget.

Uppföljning

Efter driftsättning sker kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att laddstationen fungerar optimalt och för att diskutera eventuella behov och önskemål. Detta är viktigt för att kunna göra justeringar och förbättringar efterhand.

Målsättning med laddlösningen

Målsättningen med att installera en laddstation kan variera beroende på företagets verksamhet. Här är några vanliga mål:

  • Driva trafik till närliggande verksamheter: Genom att erbjuda laddmöjligheter kan företag attrahera kunder som behöver ladda sina elbilar. Detta kan öka trafikflödet till närliggande butiker och tjänster.
  • Arbetsförmån för medarbetare: För företag med många anställda som kör elbil kan laddstationer vara en attraktiv arbetsförmån. Detta kan öka medarbetarnöjdheten och hjälpa till att behålla och attrahera talanger.
  • Intäktsgenerering: Vissa företag kan välja att ta betalt för laddningen, vilket kan vara en extra intäktskälla. Detta kan också bidra till att täcka kostnaderna för installation och underhåll.

Statliga bidrag

För att göra installationen mer kostnadseffektiv finns det statliga bidrag att söka. Naturvårdsverket erbjuder bidrag som täcker upp till 50% av kostnaderna för installationen, dock högst 15 000 kr per laddpunkt. Leverantören kan assistera företaget i hela ansökningsprocessen för att säkerställa att tillgängliga bidrag nyttjas på bästa sätt.

En investering för företaget

Att installera laddstationer för företag är en investering som kan ge flera fördelar. Det bidrar till en hållbar utveckling, ökar kund- och medarbetarnöjdhet och kan även generera extra intäkter. Genom att följa en strukturerad process från uppstartsmöte till uppföljning kan företaget säkerställa en smidig och effektiv installation. Med möjligheten att ansöka om statliga bidrag kan kostnaderna hållas nere, vilket gör det till en ännu mer attraktiv investering.