Standardinstallation

 • Utrustning (Ladbox, effektvakt, tillbehör)
 • 5 timmars arbete
 • Genomgång av befintlig elanläggning
 • Korrekt avsäkring i elcentral (personskyddsbrytare)
 • 10m kabeldragning (5x2,5 mm2, 3x16A=11kW)
 • Två håltagningar i vägg
 • Montering av laddbox på vägg eller befintlig stolpe
 • Test av avsäkring i elcentral
 • Konfiguration av och uppkoppling av utrustning
 • Driftsättning och kontroll av installerad utrustning
 • Städning av platsen
 • Administrering av grön teknik avdrag