Standardinstallation


  • Genomgång av befintlig elanläggning
  • Personskyddsbrytare och säkringar i central
  • 10m matning av kabel (5x2,5 mm2) till central
  • Två håltagningar i vägg (gips eller trä)
  • Montering av laddbox på vägg eller befintlig stolpe
  • Test av personskyddsbrytare
  • Driftsättning och kontroll av laddbox
  • Försök att koppla upp utrustning mot Wi-Fi nätverk
  • Städning av platsen
  • Administrering av grön teknik avdrag