Prislista för tillägg vid installation

En laddbox hemma förenklar livet


Utvecklingen av laddbara fordon har tagit ordentlig fart. I Sverige är den positiva utvecklingen mycket en följd av politiska styrmedel. Det är även ett resultat av att det kommer ut fler och fler eldrivna bilmodeller på den Svenska marknaden och därmed finns det idag modeller i många olika storlekar och prisklasser.

Förutom miljöfördelarna är körupplevelse, låg driftskostnad och låga service kostnader positiva effekter för fordonsägaren och föraren. Att köra på el kostar idag betydligt mindre än om du kör med fossilt bränsle i tanken.Hur går en installation till?

Beställning av installation Dag 1 Information till installatör Dag 1-2 Installatören kontaktar dig Dag 2-5 Installationen utförs Dag 6-12

Våra auktoriserade installatörer ser till att du får du en säker installation till ett fast och förmånligt pris. I samband med beställning kan du enkelt bifoga bilder och text som förbereder installatören. Kort därefter kontaktar vi dig för att boka en passande tid för installationen. Skulle installationen medföra extra kostnader eller om du som kund behöver åtgärda andra eljobb har vi en tydlig dialog om detta innan vi sätter igång. Den beställda laddboxen samt ev. tillbehör skickas hem till dig direkt efter beställning. Detta för att ge dig som kund en möjlighet att i lugn och ro själv avgöra var på fastigheten laddboxen passar bäst – både visuellt och för användarvänligheten.Vilken laddlösning passar mig?


Val av laddlösning hemma bör bestämmas utifrån det faktiskt laddbehovet och dom förutsättningar som fastigheten har. Laddbehovet styrs av vilket eller vilka fordon man har och hur dessa används i vardagen. Det som framförallt avgör vilka förutsättningar man har i sin fastighet är vilken storlek på huvudsäkring man har. I många fall kan man behöva uppgradera sin huvudsäkring för att säkra en accepterbar laddhastighet.

Sen finns många andra förutsättningar att ta hänsyn till. Kan laddboxen sättas upp på en fasad förenklar det installationen, men en lösning med laddboxen på stolpe kan i många fall ge en snyggare och mer användarvänlig lösning.

Med ett laddbart fordon ”tankar” man ofta dagligen. Vid placering av laddboxen skall man därför se till att anslutning av kontakten kan ske naturligt och utan risk för att någon snubblar över kablaget.

Slutlig lösning är oftast mest kopplad till fastighetes förutsättningar och ej fordon. Betänk att man skall kunna byta bil många gånger utan onödigt stora kostnader för att anpassa laddlösningen.

Läs mer om våra laddboxar och beställ
Skattereduktion - Grön teknik


Du som äger en fastighet eller innehar en fastighet med nyttjanderätt, har rätt till skattereduktion för installation och laddbox för elfordon. Om du bor i en fastighet som du inte äger behöver du således bifoga intyg från fastighetsägaren om att du har särskild nyttjanderätt om att få installera laddboxen på fastigheten.

Bidraget är upp till 50% för laddbox och installation. Högst 50 000 kronor per år.

Läs mer om grön teknik
Varför välja EVconnect?


Evconnect är den entreprenörer i branschen som startade sin verksamhet först på den Svenska marknaden. Därmed har vi lång erfarenhet av vilken lösning som passar bäst till vilket fordon och fastighetens förutsättningar. Vi har ett tydligt fokus och det har alltid varit att främja och underlätta ägandet och nyttjandet av laddbara fordon. Vår kund är elbilsägaren. Målet är att denna skall få en användarvänlig, säker och snygg lösning till en rimlig kostnad.

Vanliga frågor


Privatpersoner som äger en fastighet eller innehar en fastighet med nyttjanderätt. Laddboxen måste installeras på en fastighet som du, som ansöker om bidraget, äger eller har nyttjanderätt till.

Du behöver inte ansöka. Du får det reducerade priset redan vid köp av laddbox och installation. Vi (EVconnect) sköter sedan ansökan mot Skatteverket.

Bidraget är upp till 50% av kostnaden för laddbox och installation. Högst 50 000 kronor per år.

Du kan använda tjänsten Räkna ut din skatt för att göra en preliminär beräkning av hur mycket skattereduktion du kan få. Det är särskilt viktigt om du använder både rot- och rutavdrag och skattereduktion för grön teknik ett år.

Nej, det är laddboxen du får bidrag för, inte fordonet. Så länge laddboxen installeras på en fastighet som du äger eller har nyttjandrätt till, spelar det ingen roll vilket fordon som laddas där.

Nej, men om du köper laddboxen från ett annat företag kan skattereduktion enbart medges för installationen. I denna situation medges alltså inte skattereduktion för laddboxen.