Prislista för tillägg vid installation

Övervägande installationer av laddbox hemma håller sig inom förutsättningarna för en standardinstallation. Skulle det tillkomma kostnader utanför standardinstallation är det priserna nedan som gäller.

Elarbeten och material Ditt pris
Kabel per meter över 10m 5G2,5mm2 (11kW) 120 kr
Kabel per meter över 10m 5G6mm2 (22kW) 170 kr
22kW installation 500 kr
Extra håltagning/väggenomföring, gips, trä 240 kr
Extra håltagning/väggenomföring, betong/tegel inklusive tätning 285 kr
Kabelskydd / meter 140 kr
Markförläggning av kabel, I befintligt 50mm rör 50 kr
Uppsäkring huvudsäkringar: Bottenplatta, Säkringar och anmälan 1200 kr
Utbyggnad central för personskysbrytare inomhus 700 kr
Utbyggnad central för personskysbrytare utomhus 850 kr
Utbyggnad central för personskysbrytare och lastbalansering inomhus 850 kr
Utbyggnad central för personskysbrytare och lastbalansering utomhus 950 kr
Arbetsid över 5 tim (standardinstallation) 400 kr / tim
Ej avbokat besök med installatör 1890 kr
Platsbesök innan installation. Utförd installation 1000 kr
Platsbesök innan installation. Ej utförd installation  2000 kr

Priserna är inklusive moms och grön teknik skattereduktion.