Peugeot e-208


 • Laddningsuttag

  Typ 2

 • Batterikapacitet

  50 kWh

 • Räckvidd

  275 km

 • Laddbelastning

  1-fas / 3-fas

 • A

  Max laddström

  16 / 32A

 • Laddeffekt

  7.4 / 11 kW

 • Ladduttag

  Vänster bak

Peugeot e-208 är en elbil med 50kWh batterikapacitet som har typ 2 uttaget bakom vänster bakdörr och tar emot max 16A laddström via 3-fas vilket ger en laddeffekt på 11kW eller tar emot max 32A laddström via 1-fas vilket ger en laddeffekt på 7.4kW beroende på val.

Laddström Effekt Laddtid 0-100% (11kW)
Laddtid 0-100% (7.4kWkW)
32A, 3-fas
22kW
5 tim
7 tim 15 min
16A, 3-fas 11kW 5 tim
14 tim 30 min
16A, 1-fas 3.7kW 14 tim 30 min
14 tim 30 min
10A, 1-fas 2.3kW 23 tim 15 min 23 tim 15 min

* Bilen bestämmer vilken laddeffekt den max tar emot. Antal faser x amperestyrka x volt. Du kan använda laddutrustning som levererar högre laddeffekt än vad bilen tar emot, men då begränsar bilen laddeffekten i ombordladdaren. Självfallet är det beroende av vad strömkällan kan leverera för effekt. Vi filtrerar ut de rekommenderade laddprodukter som är anpassed för vad bilen max klarar av att ta emot i laddeffekt.


Rekommenderade produkter


Laddboxar

En fast installerad laddbox är det optimala valet för hemmaladdning. En sådan laddbox gör det möjligt att i alla lägen ladda på ett säkert sätt. Om du ser den blå Ladda hemma stödet ikonen betyder det att laddboxen är godkänd för det statliga bidraget från Naturvårdsverket på 50% av kostnadde för laddbox och installation.


Ladda publikt

Här är laddkablar som gör det möjligt att ladda din bil i det stadigt ökande antalet publika laddstolpar med typ2 uttag.


Ladda hemma

Här är laddare (EVSE=Electric Vehicle Supply Equipment) med olika nivå av funktionalitet. Det finns enklare modeller för fast laddström och dom som är reglerbara i olika nivåeer. Dessa laddare gör det möjligt att ladda din elbil i befintlig "normal" elinfrastruktur, vanligt hushållsuttag eller ett CEE uttag av någon standardiserad kapacitet och utformning.