Metron Guard

Trådlös dynamisk lastbalanserare

Ladda smartare, säkrare och snabbare

Metron Guard ger trådlös dynamisk lastbalansering för att vid behov sänka laddningseffekten för din elbil så att inte fastighetens huvudsäkringar överbelastas. Dessutom kan den nyttja egenproducerad el från solceller och laddningsprioritet för flera laddare.

Ladda din elbil med solenergi

Har du solceller på taket? Då kan du enkelt välja om du vill ladda elbilen enbart med hemgjord el, som vanligt från elnätet – eller både och.
Metron Guard

Monteras på inkommande faser med strömsensorer för att övervaka all strömförbrukning. Kommunicerar med laddaren via radiovågor för att vid behov balansera laddning.

Egen energi?

Metron Guard fungerar även som strömmätare och är optimerad för att ge den data som behövs för att balansera energin mellan din byggnad och laddning av elbil. Den hjälper dig med lastbalansering och solcellsladdning.