Installationsexempel

Här visar vi referenser på installationer av laddboxar.

Halo på stolpe

Halo på stolpe

Bilden visar ett exempel på hur man snyggt kan sätta upp en Halo laddbox på stolpe. Stolpen är en Variator motorvärmarstolpe med fundament för nedgrävning. Halo passar utmärkt på "baksidan" av stolpen och hållaren för kontakten sitter på sidan.

Återkom gärna om ni önskar offert på en liknande lösning till er fastighet?

Halo på stolpe

I stolpen och bakom Halo sitter dom vanliga uttagen (i valfri kunfiguration) under en låsbar lucka. Under luckan kommer man även åt säkringar och jordfelsbrytare till laddboxen.

Halo på stolpe

Bilden visar stolpen med luckan tillfälligt bortmonterad. Under luckan kommer man åt de vanliga uttagen samt de jordfelsbryatre som skall sitta innan laddboxen.

Halo på stolpe

Eldragningen går i nedgrävt tomrör från huset till installationsplatsen. Halo på fasad

Halo på fasad

Bilden visar ett exempel på hur man snyggt kan sätta upp en Halo laddbox på fasad.

Återkom gärna om ni önskar offert på en liknande lösning till er fastighet?

Halo på fasad

I stolpen och bakom Halo sitter dom vanliga uttagen (i valfri kunfiguration) under en låsbar lucka. Under luckan kommer man även åt säkringar och jordfelsbrytare till laddboxen.

Halo på fasad

Bilden visar stolpen med luckan tillfälligt bortmonterad. Under luckan kommer man åt de vanliga uttagen samt de jordfelsbryatre som skall sitta innan laddboxen.