Installation laddbox

Laddboxen kan installeras av våra behöriga elektriker. Vi ser till att placeringen av laddaren blir optimal för en bekymmersfri användning. Allt sker givetvis i dialog med dig.

Vi vill givetvis undvika att göra besök på plats innan installation då detta medföra extra kostnader. Därför ber vi dig svara på frågorna nedan så gott det går.

  • Hur det ser ut på platsen och hur parkerar du vanligtvis?
  • Har du en tanke om var laddbox skall sättas upp?
  • Hur kan elförsörjningen ske - närmaste kontaktpunkt?
  • Vad har du för Säkringstorlek i elcentralen?
  • Har du övriga större elförbrukare i fastigheten?
Kontakta oss för offertförslag.