Information för installation av laddbox

Vi vill givetvis undvika att göra besök på plats innan installation då detta medföra extra kostnader. Därför ber vi dig fylla i formuläret så gott det går.