Handbok EVC-SCH055

Ladda ner manual (installation och drift) i pdf-format

Se Installationsvideo


OBS När du reglerar strömstyrkan via knappen på sidan av Wallcharger ska inte laddkabeln vara ansluten i bilen.

Vid fast installation mot elcentral

Öppna ej laddboxen. Skruva av CEE kontakten på anslutningskabeln och skarva via en kopplingsdosa mot elcentral.