Handbok EVC-SCH051

Ladda ner manual (installation och drift) i pdf-format

Se Installationsvideo


OBS När du reglerar strömstyrkan via knappen på sidan av Wallcharger ska inte laddkabeln vara ansluten i bilen.

Vid fast installation mot elcentral

Öppna ej laddboxen. Skruva av CEE kontakten på anslutningskabeln och skarva via en kopplingsdosa mot elcentral.

1 Produkt översikt

Följande levereras med din Wallcharger

Produkt översikt

Översikt av produktens komponenter

Översikt av produktens komponenter

2 Teknisk specifikation

Specifikation för standard produkt:
 • Installation: På vägg eller stolpe
 • Igångsättning: on/off knapp
 • Strömreglering: via knapp
 • Kontinuerlig mätning av laddström och förbrukning - kWh
 • Certifierad enligt: TUV,CE – se appendix
 • IP Klassificering: IP66 (godkänd för användning utomhus i nordiskt klimat)
 • Spänning: 230VAC±10% (1-fas), 400 VAC ±10% (3-fas)
 • Max ström: 16A/32A (beroende av version)
 • Max effekt 1-fas: 3.7 eller 7.2 (beroende av version)
 • Max effekt 3-fas: 11 eller 22 kW (beroende av version)
 • Temperaturområde: -40° till+55°
 • Storlek: 295 x 195 x 70 mm
 • Vikt: 5-7 kg (beroende av version)
 • Laddkabel: 6 m lång
 • Anslutningskabel: 2m lång med för aktuell modell anpassad CEE-kontakt
 • Casing material: ABS+PC alloy
  Säkerhetsskydd:
  • Tydliga varningar i LCD display
  • Överbelastningsskydd
  • Över och underspänningskydd
  • Skydd mot hög temperatur
  • Jordfelskydd – typ A
  • DC-läckage skydd (6mA)
  • Tydlig indikation av laddstatus – via LED

  3 Installation

  a. Tänk igenom var den mest lämpade installationsplatsen är. Säkerställ att befintligt fordons (men även framtida fordons) uttag enkelt nås med den fasta kabeln. Fundera på hur du vanligtvis parkerar bilen för att den dagliga laddningen skall underlättas. Se också till att det finns uppsikt över laddboxen för att kunna observera laddstatus via LED indikatorn på boxens framsida. Det blir oftast en bättre lösning att dra elen dit boxen sitter för bästa användarvänlighet, än tvärt om.
  b. Sätt upp Wallchargern. Boxen sitter fast med ett låsbart snabbfäste. En metallplatta är monterad till boxen vid leverans och endast den väggfasta måste skruvas upp. Skruvar följer med men andra skruvar kan behövas beroende av vilket underlag boxen skall sättas upp på.

   

  Steg 1 - Använd gärna den medföljande borrmallen till de 4 hålen för fästplattan.

   

  Steg 2 - Montera fast fästplattan med för underlaget anpassade skruvar.

  c. Wallchargern kan nu hängas upp på metallplattan. Önskas boxen låsas fast i sitt fäste går det att göra med ett litet hänglås undertill.
  d. Skruva upp upphängningskrok för kabel samt parkeringsfästet för laddkontakten på lämpligt ställe. Det är inte säkert att parkeringsfästet skall sitta i anslutning till boxen – tänk igenom din dagliga användning för bästa placering.
  e. Anslut Wallchargern till av en elektriker godkänd anslutningspunkt. Observera att både uttagets kvalitet (om ett uttag används) och bakomliggande eldragning är viktig att se över för fullgod säkerhet.
  f. Anslutningspunkten (eller den fasta anslutningen) skall vara korrekt avsäkrad och skyddad av en jordfelsbrytare. Det finns inget krav på att jordfelsbrytaren skall vara av typ B eftersom DC-läckage skydd är en inbyggd funktion i Wallchargern.
  g. När alla delar är på plats och strömmen påslagen till Wallchargern är den redo att börja användas.
  När allt är på plats tas skyddsplasten bort från fronten.

  4 Användning – drift

  Användningen av Wallchargern är intuitiv och behöver ej förklaras i detalj. Så snart boxen är ansluten till nätet är den redo att användas. När man valt det värde på laddström som önskas kopplas laddhandsken till fordonet och laddning startas.

  LED indikatorn ger snabb feedback om laddstatus och i displayed kan man observera aktuell ladd ström. Bilarnas ombordladdare rampar vanligtvis upp laddströmmen vilket gör att det kan ta ett tag innan man når inställt värde.

  4.1 Reglering av max laddström

  Max laddström ställs in på sidan av med hjälp av den tryckknapp som sitter där. Inställt värde indikeras längst ner till höger i displayed på fronten.

  Wallchargern har en minnesfunktion vilket gör att den alltid kommer ihåg senast inställda laddström. Nästa laddcykel som påbörjas startar automatiskt med samma inställning som laddcykeln innan.

  4.2. LCD display och dess information
  LCD display och vad som visas vid normal drift

  LCD display och vad som visas när något är fel.

  4.3 LED indikatorns status och innebörd

  LED indikatorn är till för att ge momentan feedback om laddningens status. LED lampan kan lysa vitt, grönt, eller rött samt ge fast sken eller blinka med viss frekvens.

  LED indikatorn och dess innebörd.

  5. Säkerhetsföreskrifter

  • Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till fara.
  • Flytta inte på Wallchargern när den är i drift.
  • Använd endast Wallchargern när den fungerar normalt och följ noggrant anvisningarna.
  • Wallchargern levererar ström med hög spänning. Du måste vara uppmärksam på din personliga säkerhet när du använder den.
  • Om man inte är uppmärksam på funktionsfel kan det orsaka elektriska stötar och till och med dödsfall. I nödsituationer skall du stänga av strömförsörjningen.
  • Kontrollera regelbundet om laddstationen har synliga skador, i synnerhet på anslutningskabeln och laddkabeln. Det kan uppstå en elektrisk stöt om du använder en skadad produkt
  • Produkten är väl förpackad från fabriken. Under transport bör ändå starka stötar undvikas för att inte erhålla skador på produkten.
  • Produkten ska placeras i en omgivningstemperatur på -40° ~ 55° med en relativ luftfuktighet på högst 95%. Luften ska inte innehålla syror, alkalier i andra frätande gaser och explosiva gaser.
  • Det är ej tillåtet att öppna upp Wallchargern för att exempelvis byta kablagen. Denna typ av arbete skall göras av behörig person.
  • Alla direkta skador eller fel orsakade av försummelse, felaktig användning, installation, användning, reparation av användarna eller naturskador omfattas inte av garantin