Handbok EVC-PCH004

Ladda ner manual och teknisk specifikation i pdf-format

Laddkabeln har designats för att ladda bilar med anslutning av typ 2 (Mennekes). Elförsörjningssidan är som standard utrustad med en 32A, 3-fas CEE-kontakt. Laddaren har all nödvändig elektronik för att kommunicera med bilen inbyggd i typ2 kontakten. Laddströmmen kan enkelt ställas in via en tryckknapp på handtaget.

Handbok EVC-PCH004

Laddkabelns användning

  1. Anslut kabeln till elnätet (status LED börjar lysa omedelbart vilket indikerar att handtaget är spänningssatt).
  2. Ställ ev. in önskad laddström genom att trycka på knappen på handtaget.
  3. Anslut kabeln till bilens uttag => laddningen påbörjas och LED lampan börjar nu blinka.

Status indikering med LED

Långsam blink efter spänningssatt kabel Anger inställd laddström enligt tabell nedan
Långsam blink när ansluten till fordon Laddar
Lyser konstant när ansluten till fordon Stand by (batteri fullt?)
Hastigt blink när ansluten till fordon Fel!

Inställning av laddström

Den ström som kabeln ger kan ställas in i bestämda steg: 6, 8 10, 13, 16, 20, 25, 32A. För att ändra inställningen, koppla först in laddkabeln i vägguttaget (LED indikerar enligt tabell ovan), tryck sedan och håll ned knappen på handtaget (se bilden). Efter 5 sekunder slocknar LED-lampan varpå den börjar blinka långsamt. Antal långsamma blinkningar motsvarar inställd laddström enligt tabell nedan. Efter önskat antal blink släpper man på knappen. Laddningen är då inställd på den önskvärda ladd strömmen. Om man exempelvis släpper knappen efter 4 blink kommer kabeln ladda fordonet med 13A. Inställning kan även göras med kabeln ansluten till fordonet.

Inställning av ström samt LED indikering

Antal blink - LED Inställd laddström (ampere)
1 6 A
2 8 A
3 10 A
4 13 A
5 16 A
6 20 A
7 25 A
8 32 A

 

Om inställning görs till högre ladd ström (fler blink än 8 innan knappen släpps) kommer laddkabeln ändå att begränsa ladd strömmen till 32A. Om ladd kabeln kopplas bort från strömförsörjningen så kommer den att minnas den inställning som gjorts och nästa gång den pluggas in så fortsätter laddningen med samma ladd ström som sist.

Teknisk specifikation

Maximal kontinuerlig ström [A] 32 A
Skyddsklass (IP) IP 54
Temperatur range [C°] -20 till +55
Kabel area [mm2] 3x6 mm2
Kabel längd [m] 3-10 m

 

Kabeln är konstruerad för en konstant ström på upp till 32 A, 230V. Handtaget är inte 100% vattentätt och garantin gäller inte i händelse av vatteninträngning! Den klarar dock utan problem normal användning utomhus vid regn och snö – IP54. Kapslingen klarar av naturliga skäl inte nedsänkning i vatten så som vissa EVSE med elektroniken i en klump på sladden gör. 

Den anslutningskontakt för nätspänning som används måste vara konstruerad för och fackmannamässigt avsäkrad för en konstant ström på upp till 32A.

OBS! Det är viktigt att den anslutningspunkt för nätspänning som används skyddas av en jordfelsbrytare.

Garanti – 12 månader från inköpsdatum som omfattar laddkabel utan fraktkostnader!