Handbok EVC-PCH001S

Ladda ner manual och teknisk specifikation i pdf-format

EVC-PCH001S är designad för att passa bilar med ladd uttag typ 1 (J1772 Yazaki). På strömförsörjningssidan passar EVC-PCH001S i ett vanligt hushålls uttag (schuko) med säkringsstorlek 16A. Annan typ av anslutningskontakt går att få. Laddkabeln har all nödvändig elektronik (EVSE) för att kommunicera med bilen och reglera strömmen inbyggd i kontakten. Den ger möjlighet att enkelt ställa in ladd strömmen genom att använda tryck knappen på kontakten ovansida.

Laddkabelns användning

  1. Anslut kabeln till elnätet (status LED börjar lysa omedelbart vilket indikerar att handtaget är spänningssatt).
  2. Ställ ev. in önskad laddström genom att trycka på knappen på handtaget.
  3. Anslut kabeln till bilens uttag => laddningen påbörjas och LED lampan börjar nu blinka. 

Status indikering med LED

 Långsam blink efter spänningssatt kabel Anger inställd laddström enligt tabell nedan
Långsam blink när ansluten till fordon Laddar
Lyser konstant när ansluten till fordon Stand by (batteri fullt?)
Hastigt blink när ansluten till fordon Fel! 


Inställning av laddström

Den ström som kabeln ger kan ställas in i bestämda steg: 6, 8 10, 13 och 16A. För att ändra inställningen, koppla först in laddkabeln i vägguttaget (LED indikerar enligt tabell ovan), tryck sedan och håll ned knappen på handtaget (se bilden). Efter 5 sekunder slocknar LED-lampan varpå den börjar blinka långsamt. Antal långsamma blinkningar motsvarar inställd laddström enligt tabell nedan. Efter önskat antal blink släpper man på knappen. Laddkabeln är då inställd på den önskvärda ladd strömmen. Om man exempelvis släpper knappen efter 4 blink kommer kabeln ladda fordonet med 13A. Inställning kan även göras med kabeln ansluten till fordonet.

Inställning av ström samt LED indikering

Antal blink - LED   Inställd laddström
1 6 A
2 8 A
3 10 A
4 13 A
5 16 A


Om inställning görs till högre ladd ström (fler blink än 5 innan knappen släpps) kommer laddkabeln ändå att begränsa ladd strömmen till 16A. Om ladd kabeln kopplas bort från strömförsörjningen så kommer den att minnas den inställning som gjorts och nästa gång den pluggas in så fortsätter laddningen med samma ladd ström som sist.

Teknisk specifikation

Maximal kontinuerlig ström [A]  16A
Skyddsklass utan extra skydd (IP) IP 44
Temperatur range [C°] -20 till +55
Kabel area [mm2] 3x2.5 mm2
Kabel längd [m] 3-10 m


Handtaget är inte 100% vattentätt och garantin gäller inte i händelse av vatteninträngning! Den klarar dock utan problem normal användning utomhus men bör skyddas vid kraftigt regn. Kapslingen klarar av naturliga skäl inte nedsänkning i vatten så som många EVSE med elektroniken i en klump på sladden gör.

Den anslutningskontakt för nätspänning som används måste vara konstruerad för och fackmannamässigt avsäkrad för en konstant ström på upp till 16A. Ett uttag av dålig kvalitet där stiften i stickproppen inte kommer i god kontakt med kontaktblecken kan medföra att värme alstras. Detta kan göra att schuko kontakten på laddkabeln skadas då värme transporteras upp i metallstiften och vidare upp i kabeln. Ser man tecken på att stickproppen varit varm bör man uppgradera sitt uttag till ett av god kvalitet. Är man osäker på uttagets kvalitet bör man inte överstiga 10A i ladd ström

OBS! Det är viktigt att den anslutningspunkt för nätspänning som används skyddas av en jordfelsbrytare.

Garanti: 12 månader från inköpsdatum som omfattar laddningskabel utan fraktkostnader!