Handbok EVC-ACC042

Ladda ner manual och teknisk specifikation i pdf-format

Monteringsanvisning

1. Den markfasta delen av stolpen (Pole A) ska fästas med de medföljande markskruvarna.

2. Kabelupphängningskroken ska fästas med skruvar (M4*10) i de fyra hålen överst på den markfasta delen av stolpen (Pole A).
3. Fästplattan (Plate B) ska monteras med fyra skruvar (M5*10) på den översta delen av den övre stolpen (Pole B).
4. Fästet för laddkabeln ska monteras med fyra skruvar (M4X14) i de fyra hålen enligt bilden nedan på i mitten av den övre stolpen (Pole B).
5. Innan du sätter ihop stolpen (Pole B i Pole A) för du anslutningskabeln genom hålet i Pole B så att anslutningskabeln kan löpa vidare genom den markfasta stolpen (Pole A).
6. Sätt ihop stolparna Pole A och Pole B och använd skruvarna (M5*10) i två hål på vardera sida av stolpen. 
7. Avsluta med att täcka de fyra stora hålen med svarta skruvarna (M6X8) och de två små hålen med de svarta skruvarna (M5X8).