Handbok EVC-ACC026

För att installera Wi-Fi komponenten i en Accelev laddbox, följ anvisningarna i installationsvideon via länken nedan.


Installationsvideo


När Wi-Fi komponenten är installerad ska du skapa kontakt med routern. Om routern är för långt bort, använd mobiltelefonen.

Du behöver din Accelevs serienummer som du hittar på laddboxen för att logga in på servern.

När förbindelsen är gjord ska du logga in på länken nedan

med hjälp av serienummer och pin-kod.

http://server.evtun.com:8088/