Charge Amps lastbalansering

För en enklare vardag ­– och optimerad laddning

Charge Amps Amp Guard är det perfekta tillvalet till Charge Amps laddstationer. Den monteras i elskåpet, kopplas enkelt ihop med laddaren via Charge Amps Cloud och tillsammans möjliggör de så kallad lastbalansering – vilket betyder att hushållets eller fastighetens strömförbrukning dynamiskt justeras så att flera strömförbrukande apparater kan vara i gång samtidigt utan att några säkringar går.

Så fungerar den

I vanliga fall är energiförbrukningen som högst under dagen och kvällen. Att ladda en elbil drar mycket ström under en längre tid, och när det i kombination med att det kanske lagas mat på spisen, tvättas kläder i tvättmaskinen och ventilationen jobbar för fullt finns en risk att elsystemet överbelastas och att säkringar går.

Tillsammans med Charge Amps Cloud möjliggör Charge Amps Amp Guard dynamisk lastbalansering, vilken känner av den totala belastningen i hushållet. I första hand fördelas den tillgängliga elen till hushållet och därefter resterande el till bilen, så att ingenting överbelastas. När hushållet sedan drar mindre el kommer all tillgänglig el att gå till bilen. Det innebär att all el tas vara på och att elbilen laddas snabbare än om man inte har en lastbalanserare.

Charge Amps Amp Guard gör elbilsladdningen mycket smidigare, smartare och bättre – utan att man som användare behöver tänka på, eller göra, någonting.
Amp Guard

Kompakt och smidig effektvakt som tar ytterst liten plats i elcentralen. Uppkopplad via LAN-port eller Wi-Fi. Förberedd för att koppla starkare Wi-Fi antenn vid behov. Det perfekta tillvalet för optimerad laddning och dynamisk lastbalansering.

Egna solpaneler

Med en Charge Amps Amp Guard möjliggörs vår smarta funktion Green Charging, där du genom Charge Amps App enkelt kan koppla samman dina solpaneler och din laddstation – vilket i sin tur gör att du kan köra din elbil på hundra procent förnybar och grön el.

Övervaka

En smart lastbalanserare som optimerar laddningen i förhållande till övrig belastning i fastigheten så att inga säkringar överbelastas. Allt kan monitorerars via molntjänsten eller appen.