Skattereduktion - Grön teknik - 2022

Du som äger en fastighet eller innehar en fastighet med nyttjanderätt, har rätt till skattereduktion för installation och laddbox för elfordon. Om du bor i en fastighet som du inte äger behöver du således bifoga intyg från fastighetsägaren om att du har särskild nyttjanderätt om att få installera laddboxen på fastigheten.

Bidraget är upp till 50% för laddbox och installation. Högst 50 000 kronor per år.


Hur funkar det nya bidraget?

Grön Teknik-bidraget liknar ROT-avdraget vilket innebär att vi (EVconnect) debiterar dig halva kostnaden för laddbox och installation. Vi har redan dragit av halva kostnaden för de godkända laddboxrna och tjänsten installation i webshopen.

Tänk på att du måste köpa både laddbox och installation från oss för att ha rätt till hela bidraget. Du kan inte köpa laddboxen av ett annat företag och installationen från oss. Då har du endast rätt till skattereduktion för installationen, vilket är 30%.

Är min bostad godkänd?

Laddboxen måste installeras i en fastighet du äger. Det kan vara ett småhus, fritidshus, stuga eller en ägarlägenhet. Fastigheten kan även vara under uppförande. Det är tillåtet att installera laddboxen i ett garage, förråd eller annan komplementbyggnad som en del av bostaden. Om du äger din förälders bostad har du rätt till bidrag så länge du står för kostnaden, men inte för ditt barn.

Har jag rätt till bidraget?

Bidraget som är en skattereduktion med namnet Grön Teknik ger dig rätt till 50 000 kronor per år. Du måste betala skatt i Sverige och får inte nyttja bidrag eller annat ekonomiskt stöd för arbetet från staten, en kommun eller en region för installationen. Du måste ha skattereduktion kvar att utnyttja, om du redan använt hela eller delar av din skattereduktion kan te.x. din fru eller sambo ansöka så länge personen också äger bostaden. Du behöver inte äga en elbil eller laddhybrid, det är laddbox och installation du får bidrag för, inte bilen.

Hur fungerar ansökan?

Du behöver inte ansöka. Du får det reducerade priset redan vid köp av laddbox och installation. Vi sköter sedan ansökan för avdraget mot Skatteverket. De kompletterande uppgifter vi behöver från dig vid beställning är ditt personnummer och fastighetsbeteckning för bostaden där laddboxen ska installeras. Bor du bostadsrättsförening behöver vi bostadsrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer. Du kommer att se avdraget i din deklaration, om du inte har rätt till hela eller delar av avdraget kommer du att få betala tillbaka beloppet till Skatteverket. Om vi får avslag från Skatteverket på ansökan för avdrag debiterar vi dig kostnaden.


Läs mer på Skatteverket

Installation till fast pris

Med våra auktoriserade installatörer får du en snabb och säker installation av din laddbox till ett fast pris. Läs mer om våra grundförutsättningar samt vad installationen inkluderar. Priset för installation är 3.495 kr efter bidrag.

Så går det till

Du beställer installation av laddbox
Installatören får din order och kontaktinformation
Installatören kontaktar dig och bestämmer datum för installation
Installationen genomförs på bestämt datum

Läs mer om installation

Bidrag laddbox grön teknik


Produktfilter

Sök och välj den modell av bil du vill filtrera ut rekommenderade produkter för.