Skattereduktion
Grön teknik

Hur fungerar avdraget?

Grön Teknik avdraget liknar ROT-avdraget vilket innebär att vi debiterar dig halva kostnaden för laddbox och installation. Vi har redan dragit av halva kostnaden för de godkända laddboxrna och tjänsten installation i webshopen.

Tänk på att du måste köpa både laddbox och installation från oss för att ha rätt till hela bidraget.

Har jag rätt till bidraget?

Bidraget som är en skattereduktion med namnet Grön Teknik ger dig rätt till 50 000 kronor per år. Du måste betala skatt i Sverige och får inte nyttja bidrag eller annat ekonomiskt stöd för arbetet från staten, en kommun eller en region för installationen. Du måste ha skattereduktion kvar att utnyttja, om du redan använt hela eller delar av din skattereduktion kan te.x. din fru eller sambo ansöka så länge personen också äger bostaden. Du behöver inte äga en elbil eller laddhybrid, det är laddbox och installation du får bidrag för, inte bilen.

Är min bostad godkänd?

Laddboxen måste installeras i en fastighet du äger. Det kan vara ett småhus, fritidshus, stuga eller en ägarlägenhet. Fastigheten kan även vara under uppförande. Det är tillåtet att installera laddboxen i ett garage, förråd eller annan komplementbyggnad som en del av bostaden. Om du äger din förälders bostad har du rätt till bidrag så länge du står för kostnaden, men inte för ditt barn.

Hur fungerar ansökan?

Du behöver inte ansöka. Du får det reducerade priset redan vid köp av laddbox och installation. Vi sköter sedan ansökan för avdraget mot Skatteverket. De kompletterande uppgifter vi behöver från dig vid beställning är ditt personnummer och fastighetsbeteckning för bostaden där laddboxen ska installeras. Bor du bostadsrättsförening behöver vi bostadsrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer. Du kommer att se avdraget i din deklaration, om du inte har rätt till hela eller delar av avdraget kommer du att få betala tillbaka beloppet till Skatteverket. Om vi får avslag från Skatteverket på ansökan för avdrag debiterar vi dig kostnaden.