Vi söker logistikansvarig till Lidingö

Vi söker logistikansvarig till Lidingö

EVconnect söker personal för orderhantering, in- och utleveranser och administration av system (order/frakt/support).

Funktionsbeskrivning logistikansvarig

Orderhanterande av ordrar enligt befintlig process

  • Packa, boka frakt, bevaka upphämtning.
  • Administrera order/lagersystem. Hantera kommentarer om specifika kundönskemål, lagersaldo, m.m. samt följa det dagliga flödet av info

Finnas tillgänglig i lokalen och på telefon under arbetstid för att administrera ev. upphämtningar och inkommande leveranser.

Uppackning av inkommande gods – märkning och inleverans i order/lagersystem

Ansvar för reklamationsärenden

  • Hantera dialog med kunder om inkomna reklamationer.
  • Rapportera reklamationer till produkttillverkare och säkra att ersättning erhålls
  • Övervaka hela reklamationsprocessen och för statistik

Hålla ordning på lager – se till att det är ordning och reda

  • Se till att få bort kartonger och skräp – alt. nyttja hyresvärdens hantering av skräp.
  • Ansvara för att förbrukningsmaterial (fraktsedlar, verktyg, packmaterial m.m.) alltid finns och köps in i tid. Inköp görs vanligtvis mot faktura hos regelbundna leverantörer.
  • Identifiera förbättringsåtgärder, föreslå/förmedla samt genomföra.

Delta i gemensamma Evconnect möten, både veckovis och vid några tillfällen per år ev. utanför normal arbetstid (mässa, konferens, event).

Arbetstid bedöms (2023-01) vara deltid – 50-75% eller 20-30 timmar i veckan vardagar. Kan i perioder vara mer eller mindre.

Information och kommunikationsplikt om situationer uppstår. Verksamhetsförbättringar när möjligheter noteras.

 

Kort om EVconnect

Evconnect är den entreprenören i branschen som startade sin verksamhet först på den Svenska marknaden. Vi har ett tydligt fokus och det har alltid varit att främja och underlätta ägandet och nyttjandet av laddbara fordon.

Vi hjälper privatpersoner, företag och föreningar att hitta rätt produkter och lösningar utifrån förutsättningar och behov. Vi erbjuder installation, konfiguration, integrationer och support (CPO) av anläggningar.

Vi erbjuder även unika produkter anpassade för behov som uppstår på marknaden. Några exempel är vehicle to load, ansluta valfri strömförbrukare till laddpunkt, produkter med Tesla-funktioner, portabel laddbox, laddkablar i önskad längd och mycket mer.