Regeringen satsar på elbilar


Regeringen satsar på elbilar:

Hittade denna trevliga signal i det allmänna nyhetsbruset. Det skulle vara intressant att veta mer om detaljerna i denna satsning. Hur mycket går till uppbyggnad av infarstruktur och hur mycket går till miljöbilspremien? Hur tänker man sig satsningen på elbussar?