Laddkablar låser inte i Tesla Model 3

Laddkablar låser inte i Tesla Model 3

En del Tesla Model 3 levererade på svenska marknaden har felaktigt konstruerad låsmekanism som inte är placerad centrerad efter standard.

Detta innebär att Mode3/Mode2 laddkablar byggda efter standard kan ha svårt att låsa i ladduttaget. Låsmekanismen i ladduttaget träffar inte låshålen i typ2 kontakten på laddkabeln.

Detta går att lösa genom att 'runda' av låshålet på typ2 kontakten. Då kommer låsmekanismen styras i rätt läge och låsas i låshålet på typ2 kontakten.

De Tesla Model 3 som har dessa problem har visat sig tillverkats med Kinesiska komponenter. Det är alltså inte alla Model 3 som har detta problem.

Våra Tesla-specifika produkter produktutvecklas nu för att klara av de felkonstruerade ladduttagen.