Laddbox med lastbalansering, bilen laddar inte!

Laddbox med lastbalansering, bilen laddar inte!

Vintertid och när temperaturen ute är låg ökar vanligtvis det naturliga effektbehovet i en fastighet. Fastighetens elsystem är anpassat till detta och dess huvudsäkringar skall klara den belastning som uppstår. Situationen kan dock innebära att det finns en begränsad effektmarginal kvar för att ladda en elbil.

Lastbalansering laddning pausad
En lastbalansering, eller effektvakt, mäter kontinuerligt belastningen på huvudsäkringarna. Den rapporterar hur mycket tillgänglig ström i ampere det finns kvar för att ladda bilen. Laddhybrider och elbilar kräver i de flesta fall (modellberoende) att minst 6A finns tillgängligt för att ladda. Om det finns mindre än så, på någon av faserna, kommer bilen ej släppa på strömmen.

Balanseringen av laddning är inte helt momentan och det kan ta upp till 20 sekunder innan laddningen justeras. Denna fördröjning är en naturlig del av kommunikationskedjan. Lastbalanseraren rapporterar till molntjänsten > molntjänsten rapporterar till laddboxen > laddboxen rapporterar till bilens inbyggda laddare som justerar laddström. Fastighetens elsystem klarar av kortare perioder av överlast då säkringarna är s.k. tröga och fördröjningen i balansering skall inte orsaka problem.
Lastbalansering laddning möjlig
I ett hushåll finns det många förbrukare som regelbundet skapar höga effekttoppar. Vattenkokare, hårtorkar, microugnar m.m. skulle inte gå att använda om inte säkringarna var tröga. Huvudsäkringarna klarar överlast under kortare tid men om de överbelastas under en längre tid kommer de lösa ut.
Elförbrukning utan lastbalansering
Det är inte kul att komma ut till bilen på morgonen för att upptäcka att den laddat mindre än förväntat eller inte alls. Dock beror det på att lastbalanseraren bara gjort sitt jobb för att skydda huvudsäkringarna från att lösa ut.

Elförbrukning med lastbalansering

Vad kan du göra för att lösa detta?


Sänk din förbrukning. Se över din belastning. Öppna din app för lastbalanseraren och kolla belastningen på dina faser (L1, L2 och L3). Stäng av kontinuerligt belastande förbrukare i hemmet en efter en och se hur de påverkar belastningen per fas. Nu kan du identifiera effekttjuvar och vilken fas de belastar. Vanligt förekommande effekttjuvar är, direktverkande elelement, äldre vitvaror, eluppvärmda golv och avfuktare.

Åtgärda snedbelastning. Snedbelastning är en ojämn belastning på faserna. Kraftiga förbrukare som t. ex. spis och laddbox kopplas till alla tre faserna för att undvika att belastningen blir för stor på en fas. Men om du har många andra förbrukar på en av faserna kan en elektriker hjälpa dig att mäta upp belastningarna och koppla om så att det blir en jämnare belastning per fas. De flesta laddhybrider har enfas ombordladdare och belastar endast fas L1 medans de flesta elbilar har trefas ombordladdare och belastar alla faser. För att säkra redundant laddning av en laddhybrid kan man därmed försöka avlasta L1 från andra förbrukare i fastigheten. 

Sänk laddeffekten. De flesta elbilar, som ansluts till en laddbox utan lastbalansering kommer vilja ladda med 3 x 16A (11kW) och laddhybrider med 1 x 16A (3.6kW). Om bilen är inkopplad från kväll till morgon kanske du klarar att ladda med lägre effekt. Att ställa ner ampere-styrkan kan göras via laddboxens app eller direkt i bilen. I denna situation agerar du som användare likt en lastbalanserare - fast utan automatik. 

Säkra upp. Om du bara har 16A huvudsäkringar finns det lite utrymme att ladda med full effekt då övrig förbrukning hindrar det. Även om du har 20A huvudsäkringar är givetvis marginalen liten och det kan vara nödvändigt att säkra upp till 25A för att få utrymme att ladda bilen i alla situationer.

Du bör givetvis kontrollera lastbalanserarens inställningar och status. Att den är uppkopplad med god signalstyrka samt att den är kopplad mot ett 2.4GHz nätverk. Tappar lastbalanseraren kontakten med nätverk och/eller laddbox kommer laddningen falla tillbaka till ett förinställt läge med låg laddeffekt för att skydda huvudsäkringarna.

Storlek på huvudsäkringar.

Om du inte vet vilken storlek du har på dina huvudsäkringar (porslinsproppar som sitter i anslutning till din elmätare) kan du logga in på din nätägares hemsida, kolla på din senaste elfaktura eller kolla på den färgkodade signalpärlan på huvudsäkringarna.

Storlek Färg (signalpärla) Förbrukning/år Max effektuttag
16A Grå 0 till 20 000 kWh 11 040 W
20A Blå 20 000 till 25 000 kWh 13 800 W
25A Gul 25 000 till 30 000 kWh 17 250 W
35A Svart 30 000 till 40 000 kWh 24 150 W
50A Vit 40 000 till 55 000 kWh 34 500 W
63A Koppar 55 000 till kWh 43 470 W