Is the EV finally coming of age?


Is the EV finally coming of age?:

EV-bilismen är här för att stanna och infrastrukturen för laddning håller takten. Vi har en spännande framtid att se fram emot Stora teknikutvecklingssteg kommer göras och vi hittar nya sätt att nyttja våra fordon på.