Grön teknik bidrag för laddbox 2022

Grön teknik bidrag för laddbox 2022

Regeringen och skatteverket har ännu inte kommit med något besked om huruvida det gröna skatteavdraget kommer att förändras, det gör man senast 1/2 2022. Om det sker förändringar kommer de att träda i kraft först 2023. Befintliga regler och riktlinjer gäller alltså för 2022.

Har du betalat för eller fått en laddpunkt installerad efter 31/12 2021 måste EVconnect ansöka om skattereduktion senast 31/1 2022. Efter detta datum gäller reglerna som vanligt för 2022.

Det gällande bidraget ersätter upp till 50% av kostnaden för material och arbete när du installerar laddpunkt till elfordon, upp till maximalt 50 000 kr. Bidraget för laddbox med installation gäller under förutsättning att samma företag som säljer laddboxen även sköter installationen. 

Regeringen är de ytterst ansvariga för att ta eventuella beslut om ändringar kring bidraget, Skatteverkets roll är att exekvera på detta beslut.