Green Charging - ladda med överskottsenergi

Green Charging - ladda med överskottsenergi

Om du har en Halo eller Aura med effektvakten Amp Guard samt solpaneler kan du nu använda Green Charging så att du kan ladda din elbil med enbart egenproducerad grön energi. Vid tidpunkten för ditt val kan du ladda så snabbt som möjligt med energi från både elnätet och solpaneler.

Schemalägg ‘Endast grön el’ och ‘Maximal laddning’

Endast grön el

Din bil laddas endast med hjälp av överskottsenergi som produceras av dina solpaneler. Minst 6A överskottsenergi per fas krävs.

Maximal laddning

Din bil laddas så snabbt som möjligt med hjälp av energi både från nätet och solpaneler. 

OBS: För att aktivera Green Charging behöver vi konfigurera rättigheter åt dig.