Easee får försäljningsförbud

Easee får försäljningsförbud

Easee laddboxar har från den 15/3 belagts med ett omedelbart försäljningsförbud i Sverige. Det är Elsäkerhetsverket som utfärdat detta förbud som en konsekvens av en genomförd utredning om elsäkerhet av laddboxar.

Det kan låta alarmerande och vi förstår om våra kunder och partners har många frågor och vill veta vad som händer framåt. Det åligger nu Easee att avgöra hur vi som återförsäljare skall hantera situationen. Detta i synnerhet vad avser redan installerade boxar. Innan handlingsplanen är definierad kommer vi som återförsäljare inte agera. Vi kommer givetvis finnas till hands för att svara på kunders oroliga frågor och sprida korrekt information.

Baserat på den fakta som finns gällande Easee kan vi konstatera att man som användare kan känna sig säker och trygg med sitt laddande. Easee uppger att dom inte haft några elsäkerhetsrelaterade incidenter med deras laddboxar. Elsäkerhetsverket konstaterar även i sin rapport att det inte finns någon risk för skada på personer eller ägodelar.

Som entreprenör och återförsäljare av Easee på den Svenska marknaden kommer vi följa myndigheternas beslut och omedelbart säljstoppa Easee produkter. Vad gäller redan sålda och installerade boxar kommer vi avvakta tills ärendet är helt klarlagt och Easee har tagit fram en handlingsplan som vi kan följa.

Under tiden som Easee är säljstoppade vill vi informera alla våra kunder om att vi är en oberoende återförsäljare av ladd utrustning och Evconnect kan erbjuda alternativ med likvärdig funktion. Är man som kund osäker på vad man skall välja finns vi alltid till hands för rådgivning.

Länkar:

Easee laddbox får försäljningsförbud

Easee överklagar Elsäkerhetsverkets beslut