Handbok EVC-SCH022

Ladda ner produktblad och teknisk specifikation i pdf-format

Ladda ner installationsmanual i pdf-format

Byta till typ1 1-fas kabel på HALO Wallbox

Koppla upp Halo mot ditt Wi-Fi nätverk

OBS! Endast 2,4 GHz-bandet stöds. Om 5 GHz och 2,4 GHz har samma nätverksnamn (SSID) finns det risk för att systemet inte fungerar. Skapa då ett gästnätverk med enbart 2,4 GHz för din Halo.

  1. Vid din Halo använd din mobiltelefon och öppna Inställningar > Wi-Fi  och skanna efter trådlösa nätverk.
  2. Välj det nätverk som heter HALO_******M (sista siffrorna i din Halos serienummer).
  3. Ange lösenordet som du hittar på konfigurationspappret som följer
    med i kartongen, och anslut.
  4. Öppna webbläsaren i din mobil. I adressfältet skriver du in, 192.168.250.1
  5. Klicka på ditt WiFi-nätverk och vänta på anslutning. (Mobilens egna 3G/4G kan störa. Stäng då av mobildata).
  6. Skriv in ditt Wi-Fi nätverksnamn (SSID) och lösenord och tryck på Uppdatera.
  7. Om den gröna texten "Connected to" visas innebär det att Halo nu är ansluten.

Om din Halo har dålig signalstyrka beror det vanligtvis på långt avstånd till Wi-Fi routern, betongvägg eller Wi-Fi-gråzon.

I detta fall rekommenderar vi att du skaffar en Wi-Fi repeater/extender som du monterar mellan Wi-Fi routern och Halon. Om enheter går offline kan det påverka; balansering, laddeffekt, styrning via app/molntjänst, rapporter, m.m.

Statusindikeringar

Status Centrumsköld LED-ring
Normaldrift Vit Lyser
Schuckouttaget aktiverat men inget inkopplat - Släckt vid vänster och höger nedre hörn
Strömförbrukare inkopplad ischuckouttaget - Hela ringen lyser
Laddning av fordon via laddkabeln pågår - Roterande ljus
Halo fastnat under uppstart * Lyser blått Släckt
Internt fel i Halo, fel på bilen eller jordfel ** Gult Rött
RFID identifiering, godkänd Grönt pulserande ljus -
RFID identifiering, laddar Vitt pulserande ljus Roterande ljus
RFID identifiering, ej godkänd eller RFID-kort ej aktiverat Rött pulserande ljus -

* Bryt säkring under någon minut och starta sedan om Halo
** Kontakta support.