Handbok EVC-ACC021S

Ladda ner manual och teknisk specifikation i pdf-format

Remote control - Ladda ner manual och teknisk specifikation i pdf-format

Adapter EVC-ACC021 är gjord för att man skall kunna få ut ström till ett vanligt uttag ur ett typ 2 ladduttag (mode 3 laddstolpe). Vissa laddbara fordon använder sig av andra standarder än de vanligaste förekommande. Som förare vill man då kunna få ut ström i ett ”vanligt” uttag för att kunna ansluta sig till en mode 3 laddare. Adapter fungerar inte med laddstationer som har fast kabel med typ 2 kontakt utan bara de med typ 2 uttag. Adaptern simulerar ett fordon och sänder signaler "bilen kopplad" och "bilen laddar" till laddstationen. Därmed kan man ta ut ström till valfri förbrukare med en vanlig stickkontakt.

Adapterns användning

  1. Anslut adaptern till laddstationens typ 2 uttag.
  2. Tryck brytaren (1) till ON, så att laddstationen får meddelandet ”bil inkopplad”.
  3. Tryck sedan brytaren (2) till ON direkt efter att brytare (1) kopplats om. Med detta får laddstationen meddelandet ”bil laddar”.
  4. Laddstationen skall nu strömsätta typ 2 uttaget och därmed det uttag som sitter i andra änden av adapter.

Vissa laddstationer kräver inte denna procedur utan börjar laddningen när du ansluter adaptern med båda brytarna på "ON". Ett fåtal laddstationer kräver ett specifikt tidsintervall mellan signal för ”bil inkopplad” och ”bil laddar”. Det blir med andra ord lite olika hur man använder sig av brytarna för att få det att fungera tillfredsställande.

När du vill sluta ladda, använd motsatta förfarandet, genom att först trycka brytaren (2) till OFF och sedan brytaren (1) till OFF. Detta kommer att frigöra ev. kabellås på laddstationen så att du kan dra ut adaptern.

OBS: Använd aldrig mer än 16A eller 3x16A (produkten går att fås även i en 3-fas version) belastning via laddningsadaptern!

Teknisk specifikation

Maximal kontinuerlig ström [A] 16A
Skyddsklass (IP)  IP 54
Temperatur range [C°] -20 till +55
Kabel area [mm2] 3x2.5 mm2
Kabel längd [m] 250 m


Garanti – 12 månader från inköpsdatum som omfattar adapter utan fraktkostnader!