Bidrag för hemmaladdning

Ladda hemma stödet

Nu kan du som privatperson snart söka bidrag från Naturvårdsverket för att installera en laddbox för elbil eller laddhybrid i anslutning till din fastighet. Ladda-hemma-stödet ska hjälpa fler att ställa om till hållbarare transporter. Vi hjälper dig givetvis att hitta en laddbox som passar perfekt för just dina förutsättningar hemma och med de fordon du har nu och i framtiden.

Ansökan

Ansökningsverktyget öppnar den 1 februari 2018. Länken till ansökningsverktyget kommer då att finnas tillgänglig på Naturvårdsverkets hemsida. Ansökan ska göras efter att laddboxen/laddpunkten installerats, dock senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts. Ansökan skall göras av den som äger och/eller nyttjar laddpunkten. Evconnect kommer kunna hjälpa till med stöd att fylla i formuläret när det blir klart hur det kommer se ut. 

Täcker upp till hälften av kostnaderna

Bidraget träder i kraft 1 februari 2018 och gäller laddpunkter som installeras efter 1 januari 2018. Bidraget täcker 50 procent av kostnaderna för installation av själva utrustningen och framdragning av el. För att kunna söka bidrag måste den sökande äga eller ha nyttjanderätt på fastigheten där laddpunkten installeras.

Förutsättningar för bidrag kring installation av laddbox i hemmet


 • Bidraget kan sökas av privatpersoner som äger en fastighet eller innehar en fastighet med nyttjanderätt. Laddpunkten måste installeras på en fastighet som du, som ansöker om bidraget äger eller har nyttjanderätt till.

 • Du kan endast få stöd för en (1) laddpunkt per fastighet.

 • Laddpunkten måste vara förberedd för elmätning på lämpligt sätt.

 • Laddutrustningen skall vara utrustad med uttag eller anslutningsdon för elfordon av typ 2, enligt europeisk standard EN 62196-2.

 • Du får bidrag för hälften av kostnaderna för den installerade laddutrustningen och
arbetskostnaden för att installera laddpunkten.

 • Det går ej att kombinera detta bidrag med ansökan om ROT för samma arbete.

 • Man kan som mest få tiotusen kronor (10.000:-) i bidrag per fastighet.

 • Mellan 2018 och 2020 ska 90 miljoner kronor fördelas årligen för det här 
bidraget. Regeringen kan dock besluta om justeringar i stödet under den
 perioden och det kan även ske förändringar efter valet 2018. Det är inte 
Naturvårdsverket som beslutar hur länge satsningen pågår.


Mer information i förordningen

Fler detaljer om bidraget finns i förordningen - http://rkrattsbaser.gov.se

Nyttiga dokument att ladda ner

Vanliga frågor
Vilka lagar och regler ä det som gäller för MID (Metering Instrument Directive), elmätare och ladda-hemma bidraget?
Vem kan söka bidraget?
Hur ansöker jag?
Hur mycket bidrag kan jag få?
Måste jag själv ha ett elfordon för att få söka bidrag?
När kommer pengarna?
Jag fick en laddbox på köpet av min bilhandlare. Kan jag söka stöd för den?
Kan jag som företagare med förmånsbil söka bidraget om jag installerar laddstationen i mitt hem för privata medel?
Vilken typ av laddningsutrustning omfattas av bidraget?
Kan jag få bidrag för att sätta upp laddstation i garageplats som jag hyr eller som förvaltas av en förening?
Hur länge delas bidraget ut?
Offert för installation av laddbox

Laddboxen kan installeras av våra behöriga elektriker. Vi ser till att placeringen av laddaren blir optimal för en bekymmersfri användning. Allt sker givetvis i dialog med dig.

Vi vill givetvis undvika att göra besök på plats innan installation då detta medföra extra kostnader. Därför ber vi dig svara på frågorna nedan så gott det går.

 • Hur det ser ut på platsen och hur parkerar du vanligtvis? (bilder)
 • Har du en tanke om var laddbox skall sättas upp?
 • Hur kan elförsörjningen ske - närmaste kontaktpunkt?
 • Vad har du för Säkringstorlek i elcentralen?
 • Har du övriga större elförbrukare i fastigheten?

Kontakta oss för offert