Handbok EVC-ACC045


Ladda ner Installation guide i pdf-format


Easee Equalizer (Han-port) är endast kompatibel med Easee Home och till kunder vars elmätare är av typen AMS avläsare med kundgränssnittsporten HAN-port med RJ45 uttag. Uttaget ser ut så här: 

 

För att Equalizer ska fungera på elmätaren behöver kundgränssnittsporten vara aktiverad. Om den inte är aktiverad kommer inte enheten få energi eller kunna föra över data. Kontakta din nätverksoperatör för att aktivera kundgränssnittsporten. Notera att din lokala nätverksoperatör inte nödvändigtvis behöver vara densamma som din eloperatör. Att aktivera kundgränssnittsporten kan ta upp till flera dagar beroende på nätverksoperatör. Endast personen som äger elmätaren kan aktivera/öppna kundgränssnittsporten. Ägaren av elmätaren är den som står som mottagare på elfakturan. 

Se över din elmätare eller kontakta ditt elnätsbolag för att säkerställa att du har en HAN-port (RJ45) som också är aktiverad.