Naturvårdsverkets Ladda bilen bidrag

Du som äger en fastighet eller innehar en fastighet med nyttjanderätt, kan ansöka om bidrag till laddbox för elfordon. Om du bor i en fastighet som du inte äger behöver du således bifoga intyg från fastighetsägaren om att du har särskild nyttjanderätt om att få installera laddboxen på fastigheten.

Du får bidrag för hälften av kostnaderna för laddboxen och installation. Som mest kan du få 10 000 kronor i bidrag per fastighet.

Läs mer om Ladda bilen bidraget

Våra godkända laddboxar för bidrag


Produktfilter

Sök och välj den modell av bil du vill filtrera ut rekommenderade produkter för.

Ansök bidrag i Naturvårdsverkets e-tjänst

Det smidigaste och snabbaste sättet att skicka in din ansökan om bidrag är att använda Naturvårdsverkets e-tjänst. Väljer du att skicka din ansökan via e-post eller vanlig post blir handläggningstiden flera månader.

I videon nedan visar vis steg för steg hur du fyller i ansökan

Till ansökan

Installation till fast pris

Med våra auktoriserade installatörer får du en snabb och säker installation av din laddbox till ett fast pris. Läs mer om våra grundförutsättningar samt vad installationen inkluderar.

Så går det till

Du beställer installation av laddbox
Installatören får din order och kontaktinformation
Installatören kontaktar dig och bestämmer datum för installation
Installationen genomförs på bestämt datum

Läs mer om installation

Vanliga frågor

Vem kan söka bidraget?

Privatpersoner som äger en fastighet eller innehar en fastighet med nyttjanderätt. Laddboxen måste installeras på en fastighet som du, som ansöker om bidraget, äger eller har nyttjanderätt till.

När kan jag ansöka?

Ansökan om bidrag ska göras efter att laddboxen installerats/kopplats in. Ansökan måste skickas in senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts.

Hur mycket kan jag få i bidrag?

Du får bidrag för hälften av kostnaderna för laddboxen och installation. Man kan som mest få 10 000 kronor i bidrag per fastighet. Tänk på att spara alla kvitton. De behövs när du ska skicka in ansökan om bidrag.

Måste jag själv ha ett elfordon för att få söka bidrag?

Nej, det är laddboxen du får bidrag för, inte fordonet. Så länge laddboxen installeras på en fastighet som du äger eller har nyttjandrätt till, spelar det ingen roll vilket fordon som laddas där.

När kommer pengarna?

Vid digital ansökan i vår e-tjänst, kan du, förutsatt att ansökan är komplett och att du uppfyller kraven för att vara bidragsberättigad, räkna med att ha pengarna cirka 14 dagar efter att du fått beslutet om beviljat bidrag.